BARN & UTBILDNING     Text: Anders Olow

Planer för flera förskolor i Vega

I Haninge finns det 60 förskolor utspridda över hela kommunen. De flesta kommunala, en knapp tredjedel är fristående.

 

I den nya stadsdelen Vega finns det tomter för 6–7 nya förskolor och Gunnebo, den första av dem, med plats för 120 barn på 6 avdelningar står klar att tas i bruk i augusti. Senare på hösten startar Friluftsfrämjandets förskola Spetsbergen som bedrivs utifrån deras pedagogik ”I Ur & Skur”.

 

– Haninge kommer att bygga väldigt mycket under den närmaste 10-års perioden så vi står inför stora utmaningar, säger Henrik Lindh, central förskolechef i kommunen. Vi arbetar nu fram ett koncept för byggandet av förskolor för att hitta en gemensam form och därmed kunna bygga både effektivt, smart och miljömässigt rätt för framtiden.