Denna artikel är en annons

K2A och RSS bygger 500 klimatsmarta hyresrätter i Vega

Fastighetsbolagen K2A och RSS Nordic Holding bygger just nu 123 hyresbostäder i Vega i Haninge. Totalt omfattar projektet 500 bostäder som beräknas vara färdigställda inom ett par år.

– Vi är väldigt glada över möjligheten att vara med och utveckla den nya stadsdelen Vega där hållbarhet och närhet till natur och kommunikationer står i centrum. Våra klimatsmarta hus passar utmärkt in i områdets profil, säger Johan Knaust, vd för K2A.

Det är just nu full aktivitet på platsen för den första etappen av K2A:s och RSS Nordic Holdings nya bostadsprojekt. 123 nya hyresrätter kommer att vara färdigställda under andra kvartalet 2016. Fokus kommer att vara på mindre lägenheter, där bristen och efterfrågan är mycket hög. Bostäderna byggs för egen långsiktig förvaltning.

 

– Vega är ett mycket spännande stadsbyggnadsprojekt som verkligen ligger i tiden, med fokus på närhet till både natur och service och med en tydlig miljöprofil. Med den nya pendeltågsstationen, som kommer att ligga cirka 500 meter från våra bostäder, kommer området också att bli mycket populärt bland dem som pendlar till arbete i Stockholm, säger Stig Erlend, RSS Nordic Holding.

 

K2A och RSS, som utvecklar bostäderna i Vega tillsammans, har stor erfarenhet av att bygga bostadshus där trä utgör huvudsakligt byggmaterial. K2A har ett flertal andra bostadsprojekt på gång – från Örebro i söder till Kiruna i norr – medan RSS bygger på ett antal orter från Borås i söder till Gävle i norr.

 

– Trä är ett mångsidigt råmaterial och det enda förnybara byggmaterialet. Genom att bygga i trä förbrukar vi mindre energi och släpper ut mindre koldioxid än vid framställning och användning av andra byggmaterial som betong och stål, säger Johan Knaust.

 

Träkonstruktioner karakteriseras av en kombination av olika komponenter som tillsammans ger bästa möjliga bärförmåga, värme- ljud- och fuktisolering, brandmotstånd samt lång livslängd. Trähusens tekniska och miljömässiga fördelar är uppenbara och intresset för att bygga flervåningshus i trä har ökat betydligt under det senaste decenniet.

 

K2A och RSS har inte bara utvecklat en effektiv, klimatsmart byggprocess utan också lagt stor möda på att göra de mindre lägenheterna så välplanerade som möjligt, med hög kvalitet på både utrustning och material.

 

– Vi bygger våra hus för att behålla dem i egen förvaltning, i vår egen fastighetsportfölj. En trivsam, välplanerad miljö med hög standard – bostadsrättsstandard, brukar vi säga – på maskiner och material är bra för både våra hyresgäster och oss som hyresvärd. Bra kvalitet håller helt enkelt längre, konstaterar Johan Knaust.

 

– Vi kommer också att ha en egen lokal förvaltning av bostäderna, inte lägga ut det på entreprenad. Som långsiktig fastighetsägare är vi övertygade om att egen förvaltning och närvaro är en förutsättning för en effektiv och bra förvaltning, för både oss och våra hyresgäster, säger Stig Erlend.

 

K2A och RSS kommer att bygga 123 lägenheter i den nu pågående första etappen, men därutöver finns enligt detaljplan möjlighet att bygga ytterligare cirka 377 bostäder, fördelade på tre etapper. Byggstart för dessa etapper bedöms ske successivt från och med andra kvartalet 2015 och färdigställas i sin helhet drygt två år senare, under tredje kvartalet 2017.

 

– Vi har ett mycket bra och väl fungerande samarbete med Haninge kommun. Den nya familjevänliga stadsdelen Vega med den nya pendeltågsstationen, nya skolor och närhet till annan service är ett mycket spännande projekt som vi är väldigt glada och stolta över att vara en del av, avslutar Johan Knaust och Stig Erlend.

Detta är K2A

K2A är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 1 500 bostäder, varav cirka 1 000 studentbostäder.

Läs gärna mer på www.k2a.se

Detta är
RSS Nordic Holding

RSS Nordic Holding är ett svensk-norskt samarbete för projektering, byggnation och egen förvaltning av hyresrätter. För närvarande har bolaget via dotterbolag drygt 3 000 bostäder under detaljplanering eller byggnation i olika städer i Sverige.