STAD I FRAMTID     Text: Anders Olow // Foto: Fredrik Hjerling

I Vega byggs det för
barnfamiljerna och framtiden

Kärnhems två­planshus är några av de många olika husen i Vega.

Det som nu är skog, bergsknallar och sankmark ska bli Vega – en ny central och modern stadsdel i Haninge med pendeltågsstation, och bostäder för cirka 10 000 personer; flerfamiljshus, parhus, radhus och småhus.

En stadsdel för barnfamiljen mitt i naturen och ändå bara 20 minuter in till Stockholm med pendeln.

Jag åker runt i området tillsammans med Alex Barsati, projektledare för Vega på heltid. Grusvägarna är aningen leriga efter all den tunga trafiken med lastbilar och grävmaskiner. Alex stannar ganska snart bilen, vi står på en bro med pendeltågsspåren rakt under oss.

 

– Där borta ska den nya pendeltågsstationen ligga, säger han och pekar mot en plats ett par hundra meter bort längs med rälsen.

 

Övrerallt är det skog och det är näst intill omöjligt för en lekman att förstå hur det ska gå till. En modern pendeltågsstation mitt i en modern stadsdel där det nu bara ser ut som en stor spridd byggarbetsplats mellan trädstammar och bergknallar.

 

Jag har fått en översiktskarta av Alex så jag kan följa med hur den nya stadsdelen växer fram.

Vi kör förbi bortsprängda bergknallar och fällda träd. Lastmaskiner och grävmaskiner jämnar marken för de planerade husen. Eftersom flera olika byggbolag är inblandade kommer det också att bli ett område med väldigt blandad bebyggelse.

 

Först ut var det kommunala bostadsbolaget Haninge Bostäder med 90 hyresrätter i nio flerbostadshus. Sedan Kärnhem med 23 bostadsrätter i två-plans par och radhus. Och nu är alla på gång; NCC, Småa, Stena, ett norskt fastighetbolag ...

 

Och inflyttningen har redan börjat.

När Vega är färdigbyggt ska det finnas 3 400 bostäder, sju förskolor och en grundskola upp till och med mellanstadiet.

 

Mitt i alltihop en helt ny pendeltågsstation.

 

Allt ska var klart till 2018, eller i alla fall 2019 då nya stationen tas i bruk.

 

Vi stannar bilen där en av grusvägarna tar slut och kliver ur. Det är glest mellan träden, marken är hård och berget ligger i öppen dager. Plötsligt står vi på en höjd och tittar ner på ett stort blött område många meter nedanför oss.

 

– Det var här vi sprängde bäverdammen, säger Alex Barsati och sveper med handen över området.

 

– Om du tittar därborta så ser du bara toppen av de där träden. Här kan höjdskillnaden ligga på tio femton meter.

 

Mellan några alldeles nybyggda hus ligger vad som ska bli en liten park och lite längre bort ett dagis alldeles intill ett naturskyddat område.

 

– Vega kommer att bli ett område som sätter människan i centrum, säger Alex.

 

– En boendemiljö med mycket parkområden och hållbar utveckling i centrum där det är möjligt att vara både klimatsmart och ekonomisk på samma gång, förtydligar han.

 

– Det går inte att göra helt bilfritt, men vi satsar hårt på cykel- och gångvägar och en generös service med shuttle bussar till pendeltågsstationen. Alla ska kunna ta sig till och från stationen på fem minuter.

 

– Vi måste bygga för ett dynamiskt samhälle. En boendemiljö anpassad efter den nya tidens behov. Visste du att de elva kommuner där lägst andel av 20‑åringarna har körkort ligger i Stor‑Stockholm. Det säger också något om hur vi vill bygga vår framtid.

 

Men här blir inget köpcentrum. Det finns redan köpcentra i närområdet som räcker till och nås lätt. Men gärna något café och mindre servicebutiker.

 

För att smidigt komma in till Vega och pendeltågsstationen byggs en ny trafikplats norr om Handen, vid 73:an mellan Stoc­k­holm och Nynäshamn, där bland annat Mio Möbler ligger nu, och en ny infartsväg.

 

Arbetet med Vega är ett enormt stort logistikprojekt och de hus som ska ligga närmast pendeltågsstationen får vänta till sist för det krävs ordentligt med svängrum när den nya pendeltågsstationen byggs. Så stort att man till och med anlägger en tillfällig förbifart för pendeltåget på några hundra meter.

 

Den tas bort när bygget är klart och där kommer de sista bostäderna att ligga.

 

På vägen ut från Vega stöter vi på ”Benke” som har hus i närheten. Han tror att Vega kommer att bli ”jättefint”, men frågar Alex om inte han kan se till att bygg­vägarna hålls lite renare. Han har nämligen att antal veteranbilar som han kör till olika bilshower ute i landet och de blir så rackarn’s smutsiga.

 

– Självklart, säger Alex. Jag fixar det.

 

Till mig säger han sedan att det ibland behövs så lite för att göra människor till lags. Ett sådant här stort projekt kan göra det lite besvärligt för omgivningen, så det här måste jag fixa.

– Här blir det en boendemiljö med mycket parkområden och hållbar utveckling i centrum där det är möjligt att vara både klimatsmart och ekonomisk på samma gång, säger Alex Barsati, projektledare för Vega.