Denna artikel är en annons

Här värms Haninge upp med bara träsopor!

Det dammar rejält när lastbilen tömmer sin last av träflis i en stor behållare i Vattenfalls kraftverk i Jordbro. Tippficka 1 står det med stora bokstäver på väggen. Lastbilarna kör direkt in i anläggningen och lossas inomhus, vilket gör att de inte dammar ner omgivningen och att det inte behövs lagringsplatser för bränslet.

Lastbilarna har slot-tider för att trafiken ska flyta smidigt.

Träflisen kommer främst från trä­avfall och sorterat rivningsvirke från byggbranschen i regionen och används som bränsle till kraftverket.

 

En del träflis kommer också från England, importerat hit med båt då EU-reglerna säger att man inte får lägga rivningsträ på depå och i England är de mycket hårda på det. Hellre då skeppa i väg det till någon som effektivt kan ta hand om det.

 

Träflisen är en del av den biomassa som kan bestå av allt från energigrödor till restprodukter och avfall från jordbruk och skogsbruk och är det i nuläget största förnybara energislaget i Europa.

 

Just skogsprodukter – träbiomassa utgör huvuddelen i den biomassa som används i dag. Pellets och briketter tillverkas genom att restprodukter från skogsindustrin pressas samman, till exempel sågspån, bark eller rundträ med liten diameter, och de är lätta att transportera.

 

– Vi får hit 24 sådana välfyllda lastbilar varje dag, säger Johnny Friman, chef för Vattenfall Värme Drefviken, ett av Sveriges största värmekraftverk som producerar värme och el enbart från biobränslen och levererar fjärrvärme till både Haninge, Nacka, Tyresö och Värmdö.

 

Vattenfall är en av världens största inköpare av biomassa för energiproduktion. Fler än 30 av företagets värme- och kraftverk drivs helt eller delvis med biomassa och totalt använder man över tre miljoner ton biomassa per år.

 

Energiproduktion baserad på fossila bränslen leder till höga koldioxidutsläpp, därför har Vattenfall formulerat hållbarhetsmål för miljöområdet, och att minska företagets CO2-exponering är en vital del i företagtets strategi.

 

Genom att använda biomassa i kraftproduktionen i stället för fossila bränslen minskar man koldioxidutsläppen betydligt. Koldioxid släpps ut i atmosfären när biomassa förbränns, men när biomassa växer binder den koldioxid genom fotosyntesen.

 

Om biomassa hanteras på rätt sätt är det därför koldioxidneutralt på sikt.

 

– Uppvärmning av fastigheter med fjärrväme ger låg miljöpåverkan, förklarar Johnny Friman. Med några få pannor och effektiv rening minskar vi utsläppen till luft, mark och vatten markant jämfört med om varje fastighet värms med egen panna.

 

– Vattenfall har investerat en miljard kronor i den här anläggningen, och kommer att investera ytterliggare mellan 50 och 70 miljoner kronor fram till nästa år för att bygga till en rökgaskondensering på kraftvärmeverket.

 

– Genom att ta vara på den värmen kan man ytterligare öka produktionen samtidigt som de mycket heta rökgaserna renas och utsläppen alltså minskar.

 

Fjärrvärme är inte bara bekvämt och miljöanpassat utan även ekonomiskt fördelaktigt jämfört med andra uppvärmningsalternativ. I marken ligger miltals med ledningar, hopkopplade i ett nätverk som försörjer både Haninge, Tyresö, Jordbro, Älta och Bollmora. Anslutnings­kostnaden är en investering med lång teknisk livslängd och utrustningen sköter sig själv.

 

– Det är bättre för miljön att ha en skorsten med effektiv rening och små utsläpp, än många små skorstenar utan rening, säger Johnny Friman.

– Vi producerar värmen till fjärrvärmenätet enbart med biobränsle, säger Johnny Friman, chef för Vattenfall Värme Drefviken.