STAD I FRAMTID     Text: Håkan Söderberg // Illustrationer: Semrén & Månsson

Haningeterassen – första steget
till nya mötesplatsen

Semrén & Månsson har tillsammans med SveaNor Fastigheter, tagit fram förslag för att göra om centrala Haninge. I förslaget läggs bussterminalen på samma nivå som Poseidons Torg och rulltrapporna som leder till pendeltågen. Ovan bussterminalen läggs ett däck som bildar mark för ny bebyggelse.

Ett specialistcentrum byggs i norr, i södra delen bildar en blandad bebyggelse kvarter med gröna innergårdar. Bostadskvarteren avslutas i norr med ett höghus som får en magnifik utsikt över Rudans friluftsområde i väster. Totalt tillförs drygt 450 nya bostäder i olika upplåtelseformer för olika behov.

Steg för steg omvandlas den gamla Handenterminalen till Haningeterrassen och en ny och viktig mötesplats för Haninge­borna är på väg att skapas.

Inom ett par veckor arbetas det på fyra ”fronter” på Haninge­terrassen, fyra arbetslag är i gång på fyra olika ställen samtidigt. Här ska det bli bostäder för 1 000 nya kommuninvånare, en ny bussterminal med tolv hållplatser, nya restauranger och en biograf med flera salonger och  kommersiella lokaler för företag inom bland annat lifescience-sektorn.

 

Än så länge håller tidplanen, vilket är en prestation i sig.

 

– Hittills ja, men det är jättetight och mycket som ska klaffa. Vi är flera aktörer, men samarbetet har fungerat bra, säger Vesa Tuomainen, kommunens projektledare.

 

De centrala delarna av Haninge är nu och de närmaste åren framåt en gigantisk byggarbetsplats och det sätter så klart invånarnas tålamod på prov.

 

– Det har gått över förväntan, jag hade nog väntat mig att vi skulle få mer ovett. Det muttrande som finns är också förståeligt, det blir stora störningar av olika slag. Men många ser nog hur fint det kommer att bli när det är färdigt, säger Vesa.

 

Det som framför allt innebär störningsmoment för invånarna är att det sker flera trafikomläggningar under resans gång. Den senaste är att delar av Rudsjöterrassen stängts av. Här pågår schaktningsarbeten inför mark- och ledningsarbeten av vatten- och avlopp, el, tele och fjärrvärme samt finplanering av ytskikt och slutligen asfaltering. Arbetet beräknas vara klart i oktober och under tiden läggs trafiken om.

 

Arbetet med den nya bussterminalen fortsätter som planerat och tills vidare finns temporära busshållplatser längs Nynäs­vägen och även det har fungerat bra.

 

Den nya bussterminalen ska, när den står färdig, ha tolv hållplatser med en vänthall som integreras med nya kommersiella lokaler och den planeras tas i bruk i mitten av 2017.

 

I vår, sex månader innan byggstart, startar försäljningen av de första lägenheterna på Haningeterrassen. Det är bostadsrättsföreningen Blicken, som blir Haninge­terrassens högsta byggnad med sina 18 våningar. Här finns allt från ettor till en exklusiv top floor-våning.

 

– Intresset för lägenheter i centrala Handen är stort, säger Vesa. Flera bostadsbyggen är på gång just nu så man kan verkligen säga att vi växer så det knakar.

 

Haningeterrassen är ett samverkansprojekt mellan fyra aktörer; SveaNor, ett norskt-svenskt fastighetsbolag som primärt inriktar sig mot utveckling av samhällsfastigheter, landstinget som har en viktig roll i utvecklandet av den nya bussterminalen, det kooperativa företaget Riksbyggen  och initiativtagaren Haninge kommun.

 

Den 4 september 2014 tog Steinar Stokke, vd SveaNor, Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd och Haninges dåvarande kommunledning det första symboliska spadtaget för Haningeterrassen.

 

Om några år är stadsbilden i Haninge helt förändrad och Haningeterrassen är en viktig del av den förändringen.

 

– Via haninge.se/haningeterrassen lägger vi ut information om vad som händer och hur utvecklingen går framåt, avslutar Vesa.