Denna artikel är en annons

Haninge Bostäder har naturen runt knuten

Från miljonprogram till skärgårdslägenheter

I skärgårdsrika Haninge har det kommunala bostadsbolaget drygt 2 000 bostäder av de mest skiftande slag.

Haninge Bostäder var först ut med lägenheter i den nya stadsdelen Vega. 91 moderna hyresrätter. Två- och trerummare.

– Uthyrningen gick som förväntat lätt, och intresset för att få en lägenhet var mycket stort trots den förhållandevis höga hyresnivån, säger Christoph Vejde, vd för Haninge Bostäder.

Det kommunala bostadsbolaget i Haninge har hyresrätter i de mest skilda områden, med de mest skilda karaktärer. Allt från tegelhusen i centrala Handen, miljonprogramhus i Jordbro, till klassiska Dalaröhus på Dalarö och ett litet rött hus med vita knutar på Utö.

 

Det blir så i en kommun som består av 80 procent vatten och ligger i skärgårdsmiljö.

 

Det lilla röda huset på Utö innehåller fyra små hyreslägenheter, men eftersom det krävs båt för att ta sig dit så stod en av lägenheterna outhyrd länge. Tills dess en innerstadsfamilj blev hyresgäst och nu använder det för att njuta på lediga stunder.

 

Säg det kommunala bostadsbolag som har sådana möjligheter i en kommun placerad mitt i en storstadsregion.

 

Men visst, miljonprogramhusen dominerar med cirka hälften av beståndet av lite drygt 2 000 hyreslägenheter.

 

Förra året var ett viktigt år för Haninge Bostäder och dess hyresgäster då man lade en tioårig stambytesplan bakom sig.

 

– Alla våra miljonprogramhus, med undantag för två mindre loftgångshus innehållande 18 lägenheter i Jordbro, är nu stambytta och badrumsrenoverade vilket tryggar för en mycket låg frekvens av vattenskador under många år framöver, säger Christoph Vejde, vd för Haninge Bostäder.

 

– De bägge loftgångshusen ingår i ett planerat nybyggnadsprojekt och kommer sannolikt att rivas och ersättas med nya moderna bostadshus om allt går som planerat.

 

Få bostadsbolag har hunnit så långt med stambyten som Haninge Bo­städer.

 

– Vi lade kraft på stammar och badrum långt innan andra bolag med samma åldersstruktur på sina bostadshus ens tänkte tanken, säger Christoph Vejde.

 

– Nu kan vi skörda frukten av detta genom att vi är i fas med våra fastigheters åldrande, något som kommer alla till godo genom att vi lägger mer kraft på yttre miljöer än vi gjort tidigare och renoverar fler lägenheter än vi gjort hittills.

 

Fasader behöver bytas och tilläggsisoleras, fönster behöver bytas, ventilationssystem behöver förbättras, balkonger behöver renoveras, hissar behöver bytas, många kök är gamla och slitna.

 

Under året startades också en förprojektering i Jordbro med nyproduktion av cirka 150 nya hyresrätter. Nya detaljplanarbeten har också startats för att göra det möjligt att göra påbyggnader av befintliga lamellhus på Dalarövägen och Tungelstavägen, men också för att skapa nya byggrätter längs med Nynäsvägen.

 

Förändringar i dessa detaljplaner bäddar tillsammans med nya detaljplaner i såväl Jordbro som längs Dalarövägen och i Vendelsö för en god framtida tillväxt av hyresbostäder för Haninge Bo­städer, förutsatt att produktionskostnaderna kan hållas på en rimlig nivå.

 

Haninge Bostäder har god ekonomi, men den ständiga frågan är hur man ska kunna bygga fler hyresrätter som så väl behövs. Bara i Haninge Bostäders egen kö står 32 000 männis­kor i kö.

 

För Christoph Vejde är ekonomin en ständig utmaning. En av trösklarna menar han handlar om parkeringsnormen, den norm som kommunen anger för hur bilparkering ska ordnas vid ny- eller ombyggnation. Normen anges vanligen som antal bilplatser per lägenhet eller per kvadratmeter byggnadsyta, ett minsta antal parkeringsplatser som krävs för bygglov.

 

Kritikerna menar att en hög parkeringsnorm bidrar till ökade byggkostnader, utglesning av staden och ökad biltrafik, vilket inte är miljömässigt försvarbart.

 

För Haninge Bostäder blir det ett mattepussel när man till exempel vill bygga ut i Jordbro.

 

– Om vi tar bort de gamla p-platserna och garagen för att få loss yta till nya bostäder, måste vi kompensera med till exempel nya garage under jord, men då blir det också dyra p-platser.

 

Under året genomförde Haninge Bostäder en ”Nöjd Kund”-undersökning för att mäta hyresgästernas nöjdhet med sitt boende och med Haninge Bostäder som hyresvärd. Resultatet var genomgående positivt med förbättrade nöjdhetstal inom i stort sett samtliga analysområden.

 

– Självfallet ser vi resultatet som ett nytt utgångsläge i vår ständiga strävan att förbättra oss ytterligare, säger Christoph Vejde.