NÄRINGSLIV     Text: Fredrik Åberg // Illustrationer: Anna Eriksson, ÅF

Flygande start för Albyberg företagspark

– allt fler lockas av grön prägel i kombination med citynära läge

Albyberg kommer att utgöras av 830 000 kvm markyta. Det gör området inte bara till ett av de större i sitt slag i Stockholmsregionen – utan också genom sitt gröna läge till ett av de riktigt unika.

Efter mångårig planering och den senaste tidens markarbeten rullar nu Albyberg företagspark ut på allvar. Den första huskroppen, av närmare fyrtiotalet tilltänkta, är inflyttningsklar – och redan i princip fullt uthyrd. Genom den lokala entreprenören Albybergsfastigheter AB står nu fler byggnader på tur – samtidigt som Haninge kommun förhandlar med intressenter som själva vill köpa mark och bygga i egen regi.

Även från internationella aktörer växer intresset för denna så strategiskt viktiga plats i det expansiva Stockholm.

 

– Läget mitt emellan City och den nya storhamnen i Nynäshamn är unikt i sig – men så finns det också andra styrkor som gör att Albyberg spelar i en division för sig, menar Senada Custovic som är etableringsansvarig i Haninge kommun.

 

Genom det lokala Albybergfastigheter AB byggs företagslokaler för uthyrning, men ungefär hälften av ytan i första etappen kommer att erbjudas till intressenter som vill bygga själva. Tillsammans med etapp två kommer Albyberg att utgöras av 830 000 kvm markyta. Det gör området inte bara till ett av de större i sitt slag i Stockholmsregionen – utan också genom sitt gröna läge till ett av de riktigt unika. Med skördeängar, skogar och sjöar i ena riktningen och den förbipasserande riksväg 73 i den andra är Albyberg på många sätt ett strategiskt val för entreprenören.

 

Stråket förbinder huvudstaden med den nya storhamnen i Nynäshamn, och skapar därigenom en gateway till nya internationella affärer.

 

– Men så är också Södertörn i sig en mycket intressant marknad med 450 000 invånare och
45 000 företag – varav ungefär en tredjedel finns i Albybergs omedelbara närområde, säger Senada Custovic.

 

Som etableringsansvarig arbetar Senada över ett brett fält när framtidens Haninge formas. Tjänsten är ny och har tillkommit i en fas då kommunen växer kraftigt, inte minst genom utvecklingen av stadskärnan med projekt som Haninge­terrassen och stadsdel Vega. För Senada är dock näringslivsfrågor inget nytt. De senaste tolv åren har hon arbetat inom kommunen med näringslivsfrågor, i rollerna som näringslivschef och näringslivsutvecklare.

 

– Det råder huggsexa om mark i hela det snabbväxande Stockholm – och för Haninge, som utnämnts till regional stadskärna på östra Södertörn, har tillgången till just mark blivit vår tydliga konkurrensfördel, säger Senada som tillägger att man inte bara vill exploatera – utan också slå mynt av det gröna läget.

 

– Den som etablerar företaget i Albyberg når motorvägen lika snabbt som skogsstigen. På kortare tid än man tar sig till Stureplan med bil, kan man promenera rätt in i den orörda och stillsamma nationalparken i Tyresta. Det är ett faktum som laddar vilket varumärke som helst med nya gröna värden, vilket också är viktigt i kampen om morgondagens arbetskraft.

 

Även själva företagsparken smyckas med naturens egna uttryck och materialval och planteringar följer den starka ekotrenden. De som arbetar i området, tilltänkta 3 000 personer, har också möjlighet att bidra till hållbarhetsperspektivet.

 

– Inte minst när det gäller att ta sig till och från jobbet. Den omedelbara närheten till riksväg 73 kapar transportsträckorna, men kanske framför allt finns möjligheten att välja kollektivtrafik med de direktbussar som ansluter pendeltågsstationerna i närliggande Jordbro och Västerhaninge. Även för den som vill ta cykeln till jobbet finns möjligheterna, genom den cykelled som ringlar förbi Albyberg från Handen och Jordbro.

 

På önskelistan över framtidsetableringar i Albyberg har kommunen listat verksamheter med tydlig miljöprägel. Snävare definierat kan det exempelvis handla om företag inom den så kallade ”clean tech”-sektorn – så som innovatörer och producenter av förnybar energi. Men även verksamheter med minimal klimatpåverkan är intressanta.

 

– Vi är ganska öppna, så länge det inte belastar miljön. Vi vill ju också ha en bred mix och skapa en mångfald i företagsparken, förklarar Senada Custovic. Det är också viktigt att de som etablerar sig här får tillgång till en bra service på området och att man kan handla av varandra. Därför tittar vi inte bara på de som vill etablera kontor och lättare industrier – utan även hotell och restaurangverksamhet, för att bara nämna några exempel.

 

Prospektlistan är redan välfylld och Alby­berg har nått ett läge där man till och med tvingas tacka nej till förfrågningar, även om det går att hyra lokaler som ett alternativ av Albyberg fastigheter. Ett angenämt dilemma – för samtidigt som man vill få rätt blandning av företag och ur ett miljöperspektiv, så känns det inte bra att stänga dörrar.

 

– Vi kan också hänvisa till andra befintliga företagsområden i Haninge. I det expansiva Jord­­bro företagspark pågår ett planarbete för att utöka företagsmarken där. Hela Haninges styrka är de logistiska förutsättningarna och närheten till huvudstaden, säger Senada Custovic.

– Albyberg företagspark byggs i två omgångar. Etapp 1 har en markyta om 330 000 m² – varav hälften bebyggs i regi av Albybergfastigheter AB och resterande mark säljs i plansprängt skick genom Haninge kommun.

 

– För etapp två pågår planläggning av en markyta motsvarande
500 000 m². Marken ägs av Haninge kommun och tomterna kommer att säljas till etablerare som själva vill bygga och äga sina fastigheter.

 

– I färdigt skick kommer Albyberg företagspark att  utgöras av 830 000 m² mark­yta och beräknas få över 3 000 nya arbetsplatser.