STAD I FRAMTID     Text: Anders Olow // Illustrationer: SR-K Arkitekter

Alla drar åt samma håll för en levande stadskärna

Så här kan den nya stadskärnan se ut. Illustrationen vann den europeiska arkitekttävlingen Europan 12 där uppdraget var att gestalta en av de mest centrala delarna av Handen intill Haninge centrum.

För ett år sedan bestämde sig Haninge kommun och sex av de större fastighetsägarna i centrum att tillsammans skapa en ny attraktiv stadskärna i Haninge.

Målet är stort – Haninge vill bli ”Årets stadskärna” år 2019 – och arbetet har börjat.

Målet är att den regionala stadskärnan Haninge ska utvecklas till en central mötesplats för människor och företag. Utbudet av utbildning, hälso- och sjukvård, nöjen, kultur, service, småskalig och specialiserad detaljhandel behöver stärkas. Gemensamt ska kommunen och de sex fastighetsägarna; Hemfosa, Wallenstam, Stena Fastigheter, Atrium Ljungberg, Grosvenor och SveaNor, samarbeta för att uppnå helhetssyn kring utvecklingen av stadskärnan.

 

– Att vi är många som engagerar oss och har ett långsiktigt intresse av att utveckla platsen är avgörande för att vi ska lyckas bygga en attraktiv stadskärna säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge.

 

När många intressen ska samverka är det viktigt med en gemensam målbild, något som fastighetsägarna tillsammans med kommunen har formulerat. Tankarna om hur det skulle kunna se ut i stadskärnan är stora och handlar både om arkitektur, typ av verksamheter, hur det ska upplevas att röra sig på platsen och kopplingen till friluftsområdet Rudan.

 

Stadskärnan ska också vara en drivande kraft för en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling i södra Stockholmsregionen. Tanken är att stadskärnan ska fylla en funktion för hela östra Södertörn, något större än ett kommuncentrum. Sammanlagt bor det omkring 180 000 människor i regionen.

 

En färsk undersökning som kommunen gjort bland 500 Haningebor, ett snitt av befolkningen, visar att många vill se en stadskärna som växer. En av de mest uppskattade kvaliteterna är tillgången till grönområden och utbudet av shopping. Haningeborna är också relativt nöjda med utbudet av kollektivtrafik även om både tiden det tar att resa kollektivt och turtätheten går att utveckla.

 

Haninge ligger tio minuters bilväg från Globen och drygt 20 minuter med pendeltåg från centrala Stockholm. Ändå har många upplevelsen av att Haninge ligger långt bort.

 

– Vi behöver arbeta med att påverka möjligheterna att snabbt transportera sig till och från stadskärnan på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt. Vi vill också verka för att stadskärnans geografiska läge ska uppfattas som gott för potentiella etableringar, säger Haninge kommuns näringslivs- och utvecklingsdirektör Peter Jemtbring.

 

Stadskärnan omfattar både Handen och Vega och i dag bor här cirka 16 300 personer. Målet är att fördubbla antalet boende till ungefär 30 000 personer.

 

– Som en del av hela stadskärnan byggs en helt ny modern stadsdel i Vega, med hållbarhet i fokus. Samtidigt utvecklar vi Handen till något som är mera stadslikt med fler bostäder och fler verksamheter, säger Charlotte Persson processledare för arbetet med stadskärnan.

 

– Utmaningen är att ta tillvara förortens kvaliteter med lugn och grönska och samtidigt kombinera det med stadens fördelar med täthet och puls. I konkurrensen med andra platser om tillväxt, besökare och invånare är det viktigt med ett starkt varumärke, något vi också behöver arbeta med.

 

En av målsättningarna är utnämningen till ”Årets Stadskärna” som görs av Svenska Stadskärnor, en sammanslutning av företag, organisationer och kommuner som ser en attraktiv stadskärna som förutsättning för tillväxt och välfärd. Priset delas ut till den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer.

 

– Även om det prestigefyllda priset skapar uppmärksamhet för staden som vinner är utnämningen inte målet i sig. En levande inbjudande stadskärna är framför allt något för medborgarna att glädjas åt, säger Charlotte Persson.

– Vi vill utveckla Handen till något som är mera stadslikt med fler bostäder och fler verksamheter, säger Charlotte Persson, processledare för

arbetet med stadskärnan.