Denna artikel är en annons

Albyberg – en helt ny grön företagspark

I de här byggnaderna planeras inflyttning till tredje kvartalet 2016.

När Haninge växer skapas också nya möjligheter för företag att etablera sig och expandera. Nya Albyberg företagspark, strategiskt väl placerad mitt i ett viktigt kommunikationsstråk, växer nu fram som en plats med stor potential.

Här planerar Albyberg­fastigheter AB att bygga 150 000 m2 kontor- och industrihus för uthyrning.

Ritar, bygger och
förvaltar högkvalitativa energismarta industrihus.

Albybergfastigheter AB är i gång med att just nu utveckla framtidens mest intressanta företagspark i Stock­holms­regionen tillsammans med Ha­ninge kommun. Första huskroppen är klar och första hyresgästen, Smart Microfiber System AB, har precis flyttat in på cirka 4 000 m2.

 

– Vi fick en unikt skräddarsydd byggnad för oss, säger Daniel Broman, marknadschef för Smart Microfiber System. Eftersom vi arbetar med miljömärkta produkter är miljön a och o för oss. Alby­bergfastigheter tänker på samma sätt och var därför oerhört lyhörda. Det blev ett lätt val för oss.

 

Ytterligare två hyresgäster flyttar in juni 2015. Dessutom planeras byggstart för ytterligare två fastigheter längs med Dalarölänken om totalt 26 500 m2 för inflyttning under kvartal 3 2016.

 

Den nya företagsparken ligger strategiskt belägen intill väg 73, elva minuter från Globen, och länkar samman Stockholm med den nya storhamnen Norvik i Nynäshamn och öppnar därmed upp för smidiga kommunikationsvägar ut i Europa.

 

Den planerade Södertörnsleden kommer dessutom i framtiden att knyta ihop Södertörn med E4:an vid Vårby/Masmo.

 

Albybergfastigheter AB ritar, bygger och förvaltar högkvalitativa energismarta industrihus och vårt markarbets­område är en ”grön arbetsplats” under projektering av Skanska AB. Och då inte bara i meningen att den som etablerar företaget i Albyberg når motorvägen lika snabbt som skogsstigen, utan får också möjlighet att arbeta i en naturnära miljö med dammar, ridvägar och promenadstråk.

 

Målet är att allt arbete inom vårt område, mark, bygg etc. ska behandlas så klimatsmart som möjligt med återvinning, sortering... Energineutrala hus som genererar mer el än vad de förbrukar.

 

Vi investerar i bergvärme och LED-el. Första huset har solceller på taket vilket genererar cirka 145 000 kWh/år. Vår målsättning är att väsentligt öka kapaciteten av solceller på de två nya husen som byggs under 2015–2016.

 

Albybergfastigheter AB är ett familjeföretag som arbetar långsiktigt med våra hyresgästers behov i fokus. Vid tidig kontakt finns stora möjligheter att påverka utformningen av lokaler efter egna behov.

 

Så välkommen att kontakta oss för etablering i en expansiv företagarvänlig kommun med cirka
6 000 företag beläget på Södertörnskusten, med möjlighet till ett rikt naturliv i till exempel Tyresta nationalpark, 20 naturreservat och en vacker skärgård.