Denna artikel är en annons

”En hållbar pedagogik
för framtidens medborgare”

Förskolan I Ur och Skur öppnar i Vega i höst. Låt ditt barn leka och lära med oss!

Förskolan I Ur och Skur har ett innehåll som speglas väl i namnet. Grunden för pedagogiken är friluftsliv, utomhus­pedagogik och upplevelse­baserat lärande.

Friluftsliv för att hitta glädjen i att röra sig men också att känna lugn och ro i naturen och få kunskaper om hur man kan upptäcka, lära och skapa i olika miljöer. Barnen får möjlighet att utveckla kunskaper om naturen, Allemansrätten och vad hållbar utveckling innebär i praktiken.

 

Utomhuspedagogik för ett lärande där barnen får använda alla sina sinnen i autentiska situationer.

 

Upplevelsebaserat lärande för att få upplevelser enskilt eller tillsammans med andra som berör och befästs i hela kroppen.

 

Den första I Ur och Skur förskolan startades för 30 år sedan utvecklad utifrån Friluftsfrämjandets barnverksamhet, och den första skolan 10 år senare. I dag finns det drygt 200 förskolor över hela Sverige med denna unika naturnära pedagogik.

 

– Syftet med pedagogiken är att barn och unga får utveckla kunskaper genom lärande med alla sinnen i olika miljöer, förklarar Kerstin Andersson, vd för Friluftsfrämjandet I Ur och Skur.

 

– Att upptäcka med alla sina sinnen och uppleva med hela kroppen ger en djupare kunskap och du kommer i håg vad du lärt dig. Det är en hållbar pedagogik för framtidens medborgare.

 

När den nya stadsdelen Vega tar form i Haninge så startar I Ur och Skur Spetsbergen en av förskolorna i området. Detta är den allra första i Sverige som I Ur och Skur driver helt i egen regi, en s.k. konceptförskola som är specialbyggd för att perfekt passa pedagogikens behov, både ute och inne.

 

– Förskolan kommer att ha plats för 100 barn på 6 olika avdelningar, säger Kerstin Andersson och den ligger så fint, lite högre upp på en naturtomt alldeles intill ett naturskyddat område.

 

– Vi har varit med redan i ritningsstadiet och har därför anpassat byggnaden efter vår pedagogik. Det ska till exempel vara lätt att ta sig ut och in och det måste finnas generösa utrymmen för gott om kläder och utrustning.

 

På I Ur och Skurs förskolor är ”barnen ute hela dagen, sällan sjuka men ofta smutsiga” som någon beskrev det.

 

Åtskillig forskning visar på det hälsosamma med ett rikt uteliv. Det gäller både vuxna och barn. Patrik Grahn, docent och forskare vid SLU har till och med kommit fram till att barn på I Ur och Skur är fyra gånger friskare än barn på traditionella förskolor i Sverige.

 

– Vi ser verkligen fram emot att öppna I Ur och Skur Spetsbergen i Vega, säger Kerstin Andersson. Det här är framtidens förskola.

Friluftsfrämjandet

I Ur och Skur Utveckling

 

Tel: 08-449 44 70

E-post

www.iurochskur.se www.friluftsframjandet.se